Документа Издавачка делатност
zgrada Istorijskog arhiva Nis
Историјски архив Ниш
Тврђава бб, 18000 Ниш
ЈББК : 03688
МБ : 07215231
ПИБ : 100502978
Текући рачуни:
Буџетски - 840538664-59
Евиденциони рачун за сопствене приходе - 840 - 31611845 - 38
e-mail: arhivnis@mts.rs

- План набавки, Одлука о усвајању и Измена Плана набавки Историјског архива Ниш 2021. година.

- Јавни позив 2021. година.


- План набавки Историјског архива Ниш за 2022. годину.

- План набавки Историјског архива Ниш за 2023. годину.


- План набавки Историјског архива Ниш за 2024. годину.